Dr Paweł Kroh z Instytutu Geografii, z Zakładu Turystyki i Badań Regionalnych otrzymał Grant Narodowego Centrum Nauki – MINIATURA-1 na realizację badań wstępnych pt. Rozpoznanie występowania i genezy osuwisk na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w oparciu o skaning laserowy, badania geofizyczne i kartowanie geomorfologiczne. Okres realizacji – 1 rok – 2017/18.
Kwota pozyskanych środków – 49 045 zł.