Od 13 do 16 września na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz w VII LO w Krakowie i w Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie odbywają się wykłady, warsztaty i panele związane z XXVIII Szkołą Dydaktyki Matematyki. W wydarzeniu bierze udział blisko 90 zarejestrowanych uczestników oraz około 100 uczniów ze szkół z regionu.

Matematyka ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju człowieka jako osoby myślącej oraz jest obecna w bardzo wielu dziedzinach ludzkiej działalności. Przekaz treści matematycznych następnym pokoleniom, na rozmaitych szczeblach wiedzy i w rozmaitych kontekstach, jest tym samym poważnym zagadnieniem i przedmiotem intensywnych badań naukowych. Przeszkody w rozumieniu matematyki mają charakter barier w rozwoju cywilizacji.

Szkoła Dydaktyki Matematyki jest miejscem spotkania i platformą wymiany informacji i doświadczeń dla osób zajmujących się edukacją matematyczną oraz, co jest pewną nowością, podmiotów tych działań, czyli uczniów i studentów.