Projekt badawczy przygotowany pod kierunkiem dr Olgi Poller otrzymał finansowanie w ramach konkursu SONATINA 1 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt realizowany będzie w Instytucie Filozofii i Socjologii UP.

SONATINA 1 (konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora):

  • kierownik projektu: dr Olga Poller
    jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
    tytuł projektu: Semantyka zmodyfikowanych predykatów
    przyznane środki: 615 378 zł