Uniwersytet Pedagogiczny ogłasza rekrutację uczniów do projektu „Laboratorium Twórczej Matematyki”. Nabór w ramach I ścieżki trwa od 4 września do 16 października 2017 r. do godzi. 7.30,  w ramach II ścieżki dla Gimnazjum od 1 do 7 września 2017 r. do godz. 7.30, dla Liceum od 1 do 12 września 2017 r. do godz. 7.30.

Projekt pn. „Laboratorium Twórczej Matematyki” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do projektu mogą rekrutować się wyłącznie uczniowie gimnazjum oraz liceum.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 6.30–15.30 (Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pok. 170) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej skan podpisanych dokumentów (bfu@up.krakow.pl).

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się w „Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie” (PDF 513 KB)

Dokumenty: