Dr hab. Stefan Bielański, prof. UP, dyrektor Międzynarodowego Centrum Naukowo-Badawczego „Mediterraneum” przy Instytucie Politologii UP w Krakowie, uzyskał – jako kierownik zespołu badawczego – grant w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (edycja I/2016, Moduł „Uniwersalia 2.2.”) na realizację projektu pt. „O racji stanu. Edycja krytyczna pism politycznych Giovanniego Botera (1544–1617). Della ragion di stato libri dieci, Venetia M.D.L.XXXIX”.