Projekt badawczy przygotowany przez dr. Pawła Kroha z Instytutu Geografii UP otrzymał finansowanie w ramach konkursu MINIATURA 1 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

MINIATURA 1 (pojedyncze działanie naukowe):

  • kierownik projektu: dr Paweł Kroh
    jednostka: Instytut Geografii
    tytuł projektu: Rozpoznanie występowania i genezy osuwisk na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w oparciu o skaning laserowy, badania geofizyczne i kartowanie geomorfologiczne
    przyznane środki: 49 045 zł