W dniu 19 lipca 2017 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki doszło do podpisania umowy Bilateralnej pomiędzy resortami sportu Polski oraz Chile. Ogromny wkład w nawiązanie współpracy oraz podpisanie umowy ma Uniwersytet Pedagogiczny.

Pracownicy Centrum Sportu i Rekreacji – mgr Paweł Leja oraz dr Łukasz Lic – od blisko trzech lat współpracują ze stroną Chilijską w ramach projektu CHILE POLSKA NA SPORTOWO. W ramach współpracy wprowadzany został pilotażowy program mini siatkówki w chilijskich szkołach podstawowych oraz opracowywano globalny system szkolenia sportowego, który wzorowano na polskim modelu edukacji fizycznej.

19 lipca 2017 r. nasi pracownicy odbyli spotkanie z ministrem sportu Chile Pablo Squela, dyrektorem departamentu ministerstwa sportu Chile Pedro Lira oraz przedstawicielami polskiego resortu. Na ręce pracowników zostały złożone podziękowania dla władz Uczelni, w szczególności dla Pana Rektora Kazimierza Karolczaka za wkład i wsparcie Uniwersytetu dla projektu.

Informacje na temat zawartej umowy znajdują się również na stronie głównej Ministerstwa Sportu oraz Ambasady Polski w Chile.

 

Centrum Sportu ministerstwoIMG 0669   centrum sportu ministerstwo2IMG 0673  centrumsportu ministerstwo3IMG 0674