JM Rektor prof. Kazimierz Karolczak razem z dyrektorem Instytutu Historii i Archiwistyki UP prof. Łukaszem Sroką wzięli udział w nagraniu filmu Juliana Rachwała „Oblicza autonomicznego Krakowa”.

Film powstaje między innymi w zabytkowych wnętrzach Kamienicy Hipolitów – w pomieszczeniach, których wystrój odtwarza realia życia krakowskiego mieszczaństwa.

fot. Dorota Rojek