JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Kazimierz Karolczak i Prorektor ds. Rozwoju prof. Robert Stawarz uczestniczyli w dniu 5 lipca 2017 r. w posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Spotkanie poświęcone było tematom związanym ze zbliżającym się Narodowym Kongresem Nauki. Podczas Kongresu, który trwać będzie od 19 do 20 września 2017 r. w Krakowie, zaprezentowana zostanie koncepcja nowej ustawy dotyczącej uczelni wyższych. Wydarzenie ma być także okazją do zaprezentowania środowiska akademickiego Krakowa.

Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, 5 lipca 2017
fot. Dorota Rojek