W dniu 3 lipca 2017 r. podczas uroczystego spotkania zostały wręczone nominacje dyrektorom i kierownikom jednostek dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego wybranym na kadencję 2017–2021.

Spotkanie otworzył JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Kazimierz Karolczak. W swoim przemówieniu odniósł się do najważniejszych zadań Uniwersytetu w przyszłym roku. Głos zabrała również Kwestor UP Renata Kochanik, informując o sytuacji finansowej Uczelni, polityce racjonalnego wydawania środków oraz o nowym algorytmie. Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała informowała z kolei o sprawach dydaktycznych, jakości kształcenia oraz sprawach studenckich. Prorektor ds. Rozwoju prof. Robert Stawarz przedstawił natomiast prezentację dotyczącą strategii rozwoju i promocji Uczelni. Prorektor ds. Nauki prof. Mariusz Wołos skupił się na parametryzacji i pozyskiwaniu środków na badania naukowe. Na zakończenie Kanclerz UP Małgorzata Grzelewska zaprezentowała nowe drogi rozwoju Uczelni, jak również plany wdrożeniowe na przyszły rok akademicki. Następnie JM Rektor wręczył powołania nowo wybranym dyrektorom i kierownikom jednostek dydaktycznych.

fot. Aleksandra Ciejka  (więcej zdjęć w galerii)

 

Dyrektorzy i kierownicy jednostek dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego na kadencję 2017–2021

Instytut Filologii Polskiej

Dyrektor
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP

Zastępcy
dr hab. Renata Stachura-Lupa
dr Marta Karamańska


Instytut Nauk o Informacji

Dyrektor
dr hab. Michał Rogoż

Zastępca
dr Iwona Pietrzkiewicz


Instytut Neofilologii

Dyrektor
dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP

Zastępcy
dr hab. Teresa Muryn, prof. UP
dr Angela Bajorek
dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. UP
dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UP
dr hab. Małgorzata Nowakowska, prof. UP


Instytut Historii i Archiwistyki

Dyrektor
dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. UP

Zastępca
dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP


Instytut Filozofii i Socjologii

Dyrektor
dr hab. Janusz Majcherek, prof. UP

Zastępcy
dr hab. Dorota Probucka, prof. UP
dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UP


Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

Dyrektor
prof. dr hab. Andrzej Piasecki

Zastępcy
dr Małgorzata Kmak
dr Agata Nodżak


Instytut Politologii

Dyrektor
prof. dr hab. Andrzej Jaeschke

Zastępcy
dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP
dr Ryszard Kozioł


Instytut Nauk o Wychowaniu

Dyrektor
dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP

Zastępcy
dr Olga Wyżga
dr Hanna Stępniewska-Gębik


Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

Dyrektor
prof. dr hab. Bożena Muchacka

Zastępcy
dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP
dr Magdalena Grochowalska


Instytut Pedagogiki Specjalnej

Dyrektor
dr hab. Danuta Wolska

Zastępcy
dr hab. Jolanta Baran, prof. UP
dr Ewa Dyduch


Instytut Pracy Socjalnej

Dyrektor
dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP

Zastępcy
dr Krzysztof Chaczko


Katedra Psychologii

p.o. Kierownika
dr Rafał Abramciów


Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej

Dyrektor
prof. dr hab. Olga Wasiuta

Zastępcy
dr hab. Małgorzata Bereźnicka
dr Marek Pietrzyk


Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

p.o. Dyrektora
dr Łukasz Murzyn


Instytut Grafiki i Wzornictwa

Dyrektor
prof. dr hab. Grażyna Brylewska


Katedra Multimediów

p.o. Kierownika
dr Jakub Pierzchała


Katedra Intermediów

p.o. Kierownika
dr Beata Długosz


Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej

p.o. Kierownika
dr Karolina Kolenda


Instytut Biologii

Dyrektor
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP

Zastępca
dr Łukasz Binkowski


Instytut Geografii

p.o. Dyrektora
dr Tomasz Rachwał

Zastępcy
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
dr Wioletta Kilar


Instytut Matematyki

Dyrektor
prof. dr hab. Tomasz Szemberg

Zastępcy
dr Agnieszka Kowalska
dr Ireneusz Krech


Instytut Fizyki

Dyrektor
dr hab. Andrzej Baran, prof. UP

Zastępca
dr Renata Bujakiewicz-Korońska


Instytut Informatyki

Dyrektor
prof. dr hab. Jacek Migdałek

Zastępcy
dr hab. inż. Tomasz Hachaj
p.o. z-cy mgr Angieszka Głowacz-Proszkiewicz


Instytut Techniki

Dyrektor
dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP

Zastępcy
dr inż. Iwona Sulima
dr inż. Paweł Kurtyka