W dniu 23 czerwca 2017 roku podczas gali w Belwederze ogłoszone zostały wyniki V edycji konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na pracę naukową poświęconą tematyce harcerskiej.

Celem konkursu było nagrodzenie lub wyróżnienie najlepszych prac naukowych dotyczących szeroko rozumianej tematyki harcerskiej oraz promocja i upowszechnienie dorobku naukowego dotyczącego harcerstwa. Komisja konkursowa pracowała pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. hm. Adama Massalskiego.

W kategorii prac magisterskich nagrodę II stopnia przyznano Joannie Tync, absolwentce Instytutu Nauk o Informacji. Promotorem nagrodzonej pracy „Czuwaj” – czasopismo instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego: próba monografii za lata 1990-2015 była dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP. Zarówno laureatka, jak i promotor wzięły udział w uroczystości.