28 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów studentom, którzy w roku akademickim 2016/2017 współpracowali z Biurem Promocji i Karier przy promowaniu naszej Uczelni oraz wzmacnianiu jej wizerunku.

Zebranych powitał kierownik Biura Promocji i Karier Piotr Kciuk, podsumowując tegoroczne działania promujące oraz dziękując studentom za ich wspaniałą pracę. Szczególne podziękowania oraz słowa uznania przekazał zebranym JM Rektor prof. Kazimierz Karolczak. Gratulacje oraz wyrazy wdzięczności dla studentów przekazali także Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała oraz Prorektor ds. Rozwoju prof. Robert Stawarz. W spotkaniu uczestniczyli również Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego prof. Artur Błachowski oraz Prodziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego prof. Wiktor Osuch.

Współpraca studentów z Biurem Promocji i Karier obejmuje m.in. reprezentowanie Uczelni na targach edukacyjnych, prezentacje oferty edukacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych, udział w Dniu Otwartym, Festiwalu Nauki i Sztuki oraz wiele imprez o charakterze informacyjnym, naukowym i kulturalnym skierowanych do licealistów, młodzieży gimnazjalnej i dzieci.

Wszystkim studentom zaangażowanym w działalność promocyjną w mijającym roku akademickim serdecznie dziękujemy!

fot. Aleksandra Ciejka