12 czerwca 2017 r. w Cechu Rzemiosł Spożywczych odbył się finał turnieju historycznego „Cechy dawnego Krakowa XIII-XVIII wiek”, którego współorganizatorem była Pracownia Badań Krakowianistycznych i Turystyki Historycznej Instytutu Historii i Archiwistyki UP.

Galę uświetnił znakomity wykład prof. Zdzisława Nogi na temat dziejów Krakowa.

W zabytkowej sali cechowej zgromadzili się przede wszystkim finaliści i laureaci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz nauczyciele z województwa małopolskiego, którzy otrzymali nagrody ufundowane przez Cech Rzemiosł Spożywczych, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Uniwersytet Pedagogiczny.

Lista zwycięzców turnieju historycznego „Cechy dawnego Krakowa XIII-XVIII wiek”

Na uroczystości obecni byli również: z Kuratorium Oświaty w Krakowie: Monika Skorupa; z Cechu Rzemiosł Spożywczych w Krakowie: Grzegorz Krupa – Starszy Cechu, Monika Binkowska i Małgorzata Swoboda – Członkinie Zarządu oraz Hubert Stawski – Kierownik Cechu; z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa: Kurator Grażyna Lichończak-Nurek i Piotr Hapanowicz – Kierownik Oddziału Krzysztofory, z Uniwersytetu Pedagogicznego: dr Mateusz Wyżga – Zastępca Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki, dr Agnieszka Chłosta- Sikorska oraz dr Marcin Gadocha.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, nauczycielom, patronom, sponsorom oraz organizatorom. Szczególne podziękowania należą się również Tadeuszowi Filipkowi oraz Adamowi Adamkowi, którzy przygotowali dla wszystkich gości słodkie specjały ze swoich pracowni cukierniczych. Zapraszamy za kilka miesięcy do kolejnej edycji turnieju.