Opublikowany został 11 numer czasopisma elektronicznego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie „Biblioteka i Edukacja”, poświęcony zagranicznym stażom zawodowym bibliotekarzy.

Ponadto w numerze znajdują się teksty na temat działalności bibliotek w Dublinie i Belfaście oraz Florencji, artykuł o bibliotekarzach dyplomowanych w bibliotekach naukowych, a także relacje z konferencji bibliotekarskich w Gdańsku, Lwowie i Krakowie. Zapraszamy do lektury.

„Biblioteka i Edukacja” No 11 (2017)