Uniwersytet Pedagogiczny otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację pięciu zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN):

 • Tytuł zadania: Artyści w świecie pedagogiki. Spotkania na polu sztuki, sztuka jako przestrzeń kształtowania kompetencji kulturowych i artystycznych dzieci i młodzieży – implikacje edukacyjne
  Koordynator zadania: dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP
  Wysokość dofinansowania: 177 970 zł
 • Tytuł zadania: Organizacja konferencji "The XVIII-TH Risk Factors of Food Chain"
  Koordynator zadania: dr Łukasz Binkowski
  Wysokość dofinansowania: 9200 zł
 • Tytuł zadania: Organizacja konferencji "Political functions of urban spaces through the ages"
  Koordynator zadania: prof. dr hab. Zdzisław Noga
  Wysokość dofinansowania: 12 500 zł
 • Tytuł zadania: Udostępnienie w open access na platformie wydawnictwa De Gruyter czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica
  Koordynator zadania: prof. dr hab. Tomasz Szemberg
  Wysokość dofinansowania: 6600 zł
 • Tytuł zadania: Uzyskanie dostępu do platformy CrossCheck w celu weryfikacji oryginalności prac składanych do Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica
  Koordynator zadania: prof. dr hab. Tomasz Szemberg
  Wysokość dofinansowania: 3300 zł