19 czerwca 2017 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku zakończył kolejny rok działalności.

W uroczystości zakończenia roku akademickiego wzięli udział licznie zgromadzeni Słuchacze oraz reprezentowane przez Panią Prorektor prof. Katarzynę Potyrałę władze Uczelni. Obecni na uroczystości byli: Prodziekan Wydziału Pedagogicznego dr Jan Franczyk, członkowie Rady Programowej UTW, wykładowcy zajęć fakultatywnych (mgr Maria Czereyska-Kosciółek, dr Wanda Matras-Mastalerz i mgr inż. Tomasz Glos) oraz Dziekan UTW prof. Zofia Szarota. Seniorzy-Słuchacze otrzymali dyplomy potwierdzające Ich edukacyjną aktywność.

fot. Marcin Kania