Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Centrum Badań Edukacyjnych: dr Karolina Czerwiec, dr Renata Staśko i mgr Emanuel Studnicki wraz z Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyną Potyrałą wzięli udział w wymianie doświadczeń naukowych i edukacyjnych w ramach konferencji „BalticSTE 2017” poświęconej nowym technologiom i nauce w globalizującym się świecie w kontekście wyzwań stojących przed nowym pokoleniem.

Konferencja miała miejsce na Uniwersytecie Szawelskim na Litwie w dniach 11-15 czerwca 2017. Pani Prorektor udzieliła wywiadu mediom uniwersyteckim i zadeklarowała chęć dalszej współpracy między Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Uniwersytetem Szawelskim.

Więcej informacji o konferencji „BalticSTE 2017” na stronie Uniwersytetu Szawelskiego (w języku litewskim)

Uczestnicy konferencji „BalticSTE 2017”

Uczestnicy konferencji „BalticSTE 2017”