Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Poznanie i działanie w edukacji dziecka”.

Konferencja odbędzie się 23 października 2017 r. w budynku Wydziału Pedagogicznego UP przy ul. Ingardena 4 w Krakowie.

Więcej informacji o konferencji „Poznanie i działanie w edukacji dziecka”