Z okazji Jubileuszu 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie, Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie przyznał Uniwersytetowi Pedagogicznemu tytuł „Przyjaciel UTW”.

Wyróżnienie zostało nadane „za olbrzymie wsparcie merytoryczne działalności UTW oraz znaczący wkład w realizację zadań dydaktycznych podejmowanych przez Uniwersytet, za PRZYJAŹŃ, czyli to, co najpiękniejsze w pracy na rzecz środowiska seniorów, oraz integracji międzypokoleniowej”.

 Dyplom dla Uniwersytetu Pedagogicznego „Przyjaciel UTW”