Za nami VII Małopolski Dzień Uczenia się (9 czerwca 2017 r.) organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wraz z Partnerami, w ramach którego Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego zaprosiło nauczycieli na bezpłatne warsztaty komputerowe: Wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela oraz Programowanie wizualne w języku Baltie. Uczestnicy warsztatów wyrazili zainteresowanie udziałem w kolejnych poświęconej tej tematyce wydarzeniach.