Adw. dr Karolina Mania z Instytutu Politologii UP znalazła się w gronie laureatów prestiżowego programu stypendialnego Fundacji Kościuszkowskiej.

W ramach grantu zostaną realizowane badania naukowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku poświęcone tematyce pozasądowych metod rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution) i ich elektronicznej odmianie (Online Dispute Resolution).