Prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński - historyk, profesor zwyczajny w Katedrze Historii Najnowszej krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, członek Pracowni Dziejów i Kultury Mniejszości Narodowych i Etnicznych w tymże Uniwersytecie, współpracownik Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau oraz Instytutu Pamięci Narodowej został uhonorowany Medalem św. Krzysztofa.

Prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński został wyróżniony w uznaniu zasług we wspieraniu merytorycznym i naukowym muzealnych projektów wystawienniczych, wydawniczych oraz sesji i debat organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa już po raz siódmy przyznało wyjątkowe medale.
Kapituła Medalu św. Krzysztofa uhonorowała, zgodnie z przyjętym regulaminem, zasłużone dla Muzeum osoby i instytucje w następujących kategoriach: wsparcie merytoryczne, wsparcie finansowe oraz kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów.

prof. Chrobaczyński 08062017  prof. Chrobaczyński 2 08062017

prof. Chrobaczyński 3 08062017  prof. Chrobaczyński 4 08062017