W sobotę 3 czerwca w Instytucie Historii i Archiwistyki miało miejsce okresowe zebranie Komisji Bizantynologicznej PTH. Nasz Instytut miał po raz pierwszy przywilej gościć to szacowne gremium. Zgromadzonych z całej Polski badaczy przywitała osobiście Pani Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Bożena Popiołek. Po części wstępnej prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński z Uniwersytetu Adama Mickiewicza wygłosił wystąpienie pt. „Hellenofagos”, natomiast prof. dr hab. Teresa Wolińska z Uniwersytetu Łódzkiego przedstawiła referat pt. „Mnich i prorok. Dwie opowieści o Sergiuszu Bahirze”.

IHiA komisja bizant1 IHiA komisja bizant2 IHiA komisja bizant3 201706 IHiA komisja bizant4 201706

IHiA komisja bizant5 201706 IHiA komisja bizant6 201706 IHiA komisja bizant7 201706