Uniwersytet Pedagogiczny w najbliższym czasie będzie witać gości znakomitą wystawą prac młodych artystów. W holu głównym oglądać można prace przygotowane przez artystycznie uzdolnione dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie. Wystawa pod patronatem Katedry Edukacji Artystycznej Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej  to barwna prezentacja talentów i efekt prac nauczycieli prowadzących zajęcia plastyczne. Efektowne i pełne artystycznego wdzięku prace oglądać można do końca czerwca.

1wystawa05062017m wystawa 050620172m

wystawa05062017m  wystawa050620173

(fot. dr Robert Małoszowski)