W dniu 2 czerwca br. JM Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak oraz JM Rektor Uniwersytetu e-Campus w Novedrate (Włochy) prof. Enzo Siviero zawarli umowę o bezpośredniej współpracy naukowo-dydaktycznej. W spotkaniu brali udział: prof. Stefan Bielański, Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej p. Małgorzata Idzik oraz goście z zagranicy.

 

Podpisanie porozumienia 2m  Podpisanie porozumienia0620172

Podpisanie porozumienia 1m   Podpisanie porozumienia m

(fot. M. Kania)