31 maja 2017 r. w Instytucie Pracy Socjalnej UP odbyła się – organizowana przez Katedrę Etyki Pracy Socjalnej i Polityki Społecznej, a współorganizowana przez Katedry: Samorządu i Zarządzania oraz Prawa i Administracji Instytutu Politologii UP – Konferencja Naukowa „Prawo w pomocy społecznej – teoria, praktyka, wyzwania”.

Konferencję otworzyli: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Kazimierz Karolczak wraz z Dziekanem Wydziału Pedagogicznego, a jednocześnie Kierownikiem Katedry dr. hab. Ireneuszem Świtałą, prof. UP.

W trzech sesjach plenarnych udział wzięło 12 prelegentów, reprezentujących ośrodki naukowe i Samorządowe Kolegia Odwoławcze (SKO) z całej Polski. Poruszana tematyka obejmowała szerokie spektrum problemów stosowania prawa i potrzeb zmian, jakich wymaga system. Ważkie były wystąpienia praktyków-prawników orzekających w SKO, a także występujących jako pełnomocnicy stron w postępowaniach sądowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom za owocne obrady i zapraszamy na kolejną Konferencję, już za rok!

Strona Konferencji: www.kepsips.up.krakow.pl