Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Komisja Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN, w dniach 7–9 czerwca 2017 r. organizują konferencję naukową Od „starej panny” do singielki. Problemy społecznego i obyczajowego statusu niezamężnych kobiet na przestrzeni wieków.

Jej uczestnicy podejmą próbę przedstawienia wielowiekowej ewolucji sytuacji rodzinnej, obyczajowej i prawno-społecznej niezamężnych kobiet (pojmowanej różnie w poszczególnych epokach), uznawanego jednakże jako granicę możliwości ich zamążpójścia. W przeszłości określano je mianem „starych panien”, odpowiadającym obecnie, zdaniem demografów, statusowi bezżennych singielek powyżej 35 lat, jako wiekowo ograniczonych możliwością zmiany swego stanu cywilnego. Stanowią one część grupy kobiet samotnych: wdów, żyjących w separacji, rozwiedzionych i porzuconych.

Zapraszamy!

Program konferencji naukowej Od „starej panny” do singielki... (PDF 2,11 MB)

Program konferencji naukowej Od „starej panny” do singielki..., 7-9 czerwca 2017