W związku z konferencja naukową „Teodora Lektora Historia Kościoła – gatunek, tradycja, tekst” organizowaną przez Katedrę Historii Starożytnej Instytutu Historii i Archiwistyki, w dniu 3 czerwca 2017 r. w sali 337 IHiA odbędzie się posiedzenie Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, w trakcie którego profesorowie Jan Prostko-Prostyński z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Teresa Wolińska z Uniwersytetu Łódzkiego wygłoszą odczyty poświęcone historii późnego antyku. Początek obrad o godzinie 11.30.