Katedra Etyki Pracy Socjalnej i Polityki Społecznej Instytutu Pracy Socjalnej UP organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawo w pomocy społecznej – teoria, praktyka, wyzwania”.

Obrady odbędą się 31 maja 2017 r. w siedzibie Instytutu Pracy Socjalnej na os. Stalowym 17 w Krakowie (Nowa Huta).

Rola prawa w funkcjonowaniu systemu pomocy społecznej jest nie do przecenienia. To normy prawne określają kto, w jakich okolicznościach i co może otrzymać w ramach funkcjonowania systemu pomocy społecznej. Jednocześnie, po roku 1989, kiedy to podjęto zinstytucjonalizowane działania mające na celu budowę (nowego) systemu osłon socjalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nastąpił gwałtowny przyrost norm prawnych w tym zakresie, czyniąc ten system – nie tylko w oczach jego beneficjentów – niejasnym i skomplikowanym.

Poruszając się tym tropem, organizatorzy konferencji pragną przyjrzeć się 27-letniemu, okazałemu dorobkowi prawnemu systemu pomocy społecznej. Wśród omawianych tematów znajdą się zarówno aspekty teoretyczne czy doktrynalne, jak i – a może przede wszystkim – kwestie praktyki stosowania prawa w pomocy społecznej. Spotkanie to będzie dobrą okazją do dyskusji nad pytaniem: czy już nadszedł czas na diametralną zmianę prawa w pomocy społecznej?

Więcej informacji o Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo w pomocy społecznej – teoria, praktyka, wyzwania”

Plakat informujący o Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo w pomocy społecznej – teoria, praktyka, wyzwania”, 31 maja 2017