Klub Studencki „Bakałarz” zaprasza na spotkanie z cyklu „Świat w którym żyjemy”, które poprowadzi dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP. Tematem spotkania będzie „Smog – krakowska tradycja”.

Termin: 30 maja 2017 r. (wtorek), godz. 19.00
Miejsce: Klub Studencki „Bakałarz”, ul. Ingardena 4

Podejmowane od wielu lat przedsięwzięcia w zakresie ograniczenia wysokiej koncentracji zanieczyszczeń powietrza w Krakowie nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Podczas wykładu przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat zanieczyszczeń, zmian ich składu w perspektywie historycznej, składu zanieczyszczeń występujących obecnie, uwarunkowań meteorologicznych i topograficznych oraz uwagi dotyczące możliwości poprawy sytuacji.

Dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP – pracownik Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, z wykształcenia jest geologiem. Badania składu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w Krakowie prowadzi od lat 70. XX wieku. Jej główne obszary badań to mineralogia i geochemia środowiska oraz antropogeniczne przekształcenia środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników antropocenu. Jej prace badawcze koncentrują się na zagadnieniach dotyczących składu mineralnego i chemicznego pyłów emitowanych z zakładów przemysłowych, badaniach pyłów, aerozoli i opadów atmosferycznych, wpływu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na wietrzenie skał a także popiołów ze spalania lub współspalania biomasy, wskaźników presji człowieka na środowisko, analizy cyklu życia produktu. Prowadzi wykłady z zakresu nauk o środowisku i zrównoważonego rozwoju. Lubi podróżować, łączy udział w konferencjach naukowych z wycieczkami do miejsc ważnych z geologicznego punktu widzenia (np. obszary wulkaniczne) ale też interesujących pod względem miejscowej kultury i historii. Jako członek załogi pływała na żaglowcach STS Pogoria i STS F. Chopin. Lubi jazdę na rowerze i pływanie.

 20170530 Bakalarz Smog krakowska tradycja m