Dr Małgorzata Lebda z Instytutu Nauk o Informacji UP otrzymała prestiżową Nagrodę – Stypendium im. Stanisława Barańczaka. Laur jest częścią Poznańskiej Nagrody Literackiej.

Poznańska Nagroda Literacka – ufundowana przez miasto Poznań i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – przyznawana jest w dwóch kategoriach: za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury (Nagroda im. Adama Mickiewicza) oraz za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórców, którzy nie ukończyli 35 lat (Nagroda – Stypendium im. Stanisława Barańczaka).

Dr Małgorzata Lebda została nagrodzona za tom wierszy „Matecznik”. Poetka poświęciła go swojemu zmarłemu ojcu, dedykowała „ziemi”.

Galeria zdjęć z gali wręczenia Poznańskiej Nagrody Literackiej