Uniwersytet Pedagogiczny rozpoczął rozmowy na temat wymiany studentów i kadry profesorskiej pomiędzy Uczelnią a Langfang Teachers University w Chinach.

Teachers University w Langfang prowadzi czteroletnie studia stacjonarne, na których obecnie studiuje ponad 18 tysięcy studentów. Na ośmiu wydziałach Uniwersytetu w Langfang studenci poznają: literaturę, edukację, prawo, historię, nauki ścisłe, inżynierię, administrację oraz sztukę i ekonomię.

„Langfang Teachers University chciałby pozyskać nowego, zagranicznego partnera spośród uczelni kształcących nauczycieli. Uniwersytet Pedagogiczny byłby jedyną placówką uniwersytecką z Polski, z którą Uniwersytet w Langfang oficjalnie deklaruje chęć podpisania umowy o bezpośredniej współpracy” – powiedział podczas spotkania w rektoracie Liu Xiangdong, przestawiciel władz chińskiej uczelni.

„Chcielibyśmy, by młodzież uniwersytecka miała jak największe możliwości poszerzania swojej edukacji. W najbliższym czasie przeprowadzimy szczegółowe porównanie oferty edukacyjnej obu uniwersytetów, niezbędne do podjęcia kolejnego etapu prowadzącego do podjęcia stałej współpracy” – oświadczył Prorektor ds. Rozwoju prof. Robert Stawarz.

Delegacja z Chin na Uniwersytecie PedagogicznymDelegacja z Chin na Uniwersytecie Pedagogicznym