W dniach 24–25 maja 2017 roku odbędzie się IV Konferencja Naukowa z cyklu „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej” pt. „Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie”.

Organizatorami spotkania są Biblioteka Główna oraz Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Honorowy patronat nad konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Kazimierz Karolczak oraz Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski.