Narodowe Centrum Nauki przedstawiło wyniki konkursów ogłoszonych w dniu 15 września 2016 r. Do finansowania zostały zakwalifikowane trzy projekty badawcze realizowane przez pracowników naszej Uczelni.

OPUS 12 (projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów):

 • kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Bąk
  jednostka: Instytut Geografii
  tytuł projektu: Zapis i przyczyny zmian w zespołach otwornic bentosowych z głębokowodnych środowisk Zachodniej Tetydy w okresach globalnych zdarzeń oceanicznych późnego albu i środkowego cenomanu (środkowa kreda)
  przyznane środki: 692 470 zł

SONATA 12 (projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora):

 • kierownik projektu: dr Radosław Marzęcki
  jednostka: Instytut Politologii
  tytuł projektu: Pierwsze pokolenia wolności: Państwo, patriotyzm, demokracja w świadomości młodzieży (studenckiej) w Polsce i na Ukrainie – analiza porównawcza
  przyznane środki: 125 255 zł

PRELUDIUM 12 (projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora):

 • kierownik projektu: mgr Magdalena Jadwiga Lampa-Baczyńska
  jednostka: Instytut Matematyki
  tytuł projektu: Arytmetyka i geometria przestrzeni parametrów dla pewnych konfiguracji prostych
  przyznane środki: 63 800 zł