Damian Książek, student II roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, otrzymał w dniu 16 maja 2017 r. oficjalny tytuł „Studenta Kwietnia”.

Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała wręczyła Damianowi Książkowi pamiątkowy dyplom. Student Kwietnia otrzymał także zestaw materiałów promocyjnych od Kierownika Promocji i Karier Piotra Kciuka. Zwycięzcy pogratulował przedstawiciel Samorządu Studentów Jakub Midor.

Największą pasją Damiana Książka jest sport spadochronowy. Student od 12 lat jest związany z Krakowskim Aeroklubem, ma na swoim koncie blisko 1000 skoków. Ponadto interesuje się historią i polityką XX wieku. Zdobyte wyróżnienie zadedykował swojej Mamie.

Serdecznie gratulujemy Laureatowi i zachęcamy studentów do wzięcia udziału w konkursie!