Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego, nieustający w wysiłkach, by jeszcze bardziej propagować poprawną polszczyznę wśród studentek i studentów wszystkich kierunków oraz specjalności naszej Uczelni, organizuje – jak co roku – sprawdzian z ortografii dla wszystkich chętnych.

25 maja 2016 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Audytorium im. Wincentego Danka odbędzie się VII Ogólnouczelniane Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Patronat honorowy nad tą pożyteczną imprezą objął Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Kazimierz Karolczak.

Propozycja skierowana jest do całej społeczności studenckiej, doktorantów, a także pracowników Uczelni. Mistrz ortografii UP otrzyma nagrodę pieniężną 800 zł*, I wicemistrz 500 zł, a II wicemistrz 300 zł. Przewidziano też dwa wyróżnienia (po 200 zł) za miejsca 4–5. Nagrody ufundowali Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP oraz Samorząd Studentów UP. Dodatkowo Samorząd Doktorantów UP nagrodzi Mistrza Ortografii, I Wicemistrza, II Wicemistrza i osoby z miejsc 4. i 5. kwotą po 100 zł (łącznie pula nagród wynosi 500 zł).

Tekst ogólnouczelnianego dyktanda przygotowuje (tak jak w latach poprzednich) adiunkt Instytutu Filologii Polskiej dr Maciej Malinowski, mistrz ortografii polskiej z Katowic (z 1990 r.).

Zgłoszenia do 24 maja 2017 r.

Zapisy: up.dyktando@gmail.com

  Regulamin VII Ogólnouczelnianego Dyktanda (60 KB)

*Szczegóły w regulamine

Plakat informujący o VII Ogólnouczelnianym Dyktandzie, 25 maja 2017 r.