Od 15 do 21 maja 2017 r. trwać będzie Małopolski Festiwal Innowacji. Partnerem wydarzenia jest Uniwersytet Pedagogiczny.

Zapraszamy projektantów i twórców przedmiotów, osoby zajmujące się grafiką cyfrową, jak i codziennych użytkowników przedmiotów do udziału w warsztatach pt.: „Życie przedmiotów” organizowanych przez Instytut Grafiki i Wzornictwa Wydziału Sztuki.

Koordynatorem Małopolskiego Festiwalu Innowacji jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu Małopolski Festiwal Innowacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – poddziałanie 3.3.1 RPO WM 2014-2020.

 2017051521 MFI plakat m