11 maja 2017 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z okazji Święta Uczelni. Podczas uroczystości została nadana godność doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Antoniemu Tajdusiowi.

Otwierając posiedzenie, JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Kazimierz Karolczak przywitał licznie zgromadzonych gości, a wśród nich prof. Antoniego Tajdusia wraz z rodziną i najbliższymi współpracownikami, parlamentarzystów, przedstawicieli władz Krakowa i Małopolski na czele z Wojewodą Józefem Pilchem i Prezydentem Jackiem Majchrowskim, rektorów krakowskich i małopolskich uczelni wyższych oraz uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, służb mundurowych, firm i instytucji współpracujących z UP oraz wszystkich pracowników i studentów Uczelni.

JM Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w dniu 11 maja 2017 r.

fot. Eventstream 

„Coroczne, majowe Święto naszej Uczelni upamiętnia moment szczególny, jakim było powołanie 71 lat temu [...] trzyletniej Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. [...] W ciągu minionych 71 lat, ze skromnej uczelni, kształcącej początkowo wyłącznie – tak potrzebnych po wojnie – nauczycieli szkół podstawowych, przekształciliśmy się dziewięć lat temu w Uniwersytet, w universitas magistrorum et scholarium, wspólnotę wykładowców i studentów. [...] Jako uczelnia pedagogiczna o długoletniej tradycji i wielkim dorobku, zamierzamy się teraz skupić – wraz z innymi uczelniami o tym profilu – na doskonaleniu form i jakości kształcenia nauczycieli w świetle reformy oświaty wprowadzonej od września tego roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. [...] Cieszmy się dzisiaj, w dniu naszego corocznego uczelnianego Święta, z tego, że razem stanowimy jedną wielką rodzinę uniwersytecką, i że gościmy w naszych murach znamienitych gości z nowym Doktorem Honoris Causa naszego Uniwersytetu Profesorem Antonim Tajdusiem” – mówił Magnificencja.

Wręczenie Odznak „Zasłużony dla Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”

fot. Marcin Kania 

Kolejnym punktem uroczystego posiedzenia Senatu było wręczenie medali i odznaczeń zasłużonym pracownikom naszej Uczelni. Odznaczenia państwowe wręczył Wojewoda Małopolski Józef Pilch. Wręczenia Odznak „Zasłużony dla Uniwersytetu Pedagogicznego” dokonał Rektor prof. Kazimierz Karolczak.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

 • dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP
 • Iwona Bielecka
 • mgr inż. Roman Fediuk
 • dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP
 • dr Lucyna Smółka
 • dr Włodzimierz Wojtaś
 • mgr Leszek Żyła

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

 • dr Anna Bahyrycz
 • dr hab. Lesława Korenowska, prof. UP
 • dr Joanna Żądło-Treder

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

 • dr Ewa Brzdęk
 • dr Barbara Kurowska
 • dr Tomasz Łaciak
 • dr Katarzyna Pabis-Cisowska
 • dr inż. Marcin Piekarczyk
 • dr inż. Iwona Sulima
 • dr Justyna Szpond

Brązowy Krzyż Zasługi

 • dr Mirosław Boruta
 • dr Joanna Kossewska
 • dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP
 • dr Antonina Sebesta

Odznaka „Zasłużony dla Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”

 • prof. dr hab. Michał Śliwa
 • dr hab. Jerzy Waligóra
 • dr hab. Jan Suchanicz, prof. UP
 • prof. dr hab. Zbigniew Długosz
 • prof. dr hab. Ewa Łubieniewska
 • mgr Halina Grzywacz
 • dr hab. Władysław Błasiak

Nadanie godności doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Antoniemu Tajdusiowi

fot. Marcin Kania 

Kulminacyjnym momentem uroczystości było nadanie godności doktora honoris causa prof. Antoniemu Tajdusiowi. Laudację na cześć Laureata wygłosił prof. Wiesław Banyś. „Dostojny Doktor to świetny organizator i lider wielu ważnych dla polskiej nauki instytucji, jako przewodniczący m.in. Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), zrzeszającej ponad 20 polskich uczelni technicznych, czy Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Nauczyciel i Mistrz wielu pokoleń pracowników nauki, cieszący się niegasnącym uznaniem oraz wielkim szacunkiem środowisk z obszarów górnictwa i geologii inżynierskiej w kraju i na świecie. Prawdziwe Lux ex Cracovia, «Światło z Krakowa», które od dawna promienieje na Polskę i świat” – mówił prof. Wiesław Banyś.

Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś od wielu lat jest orędownikiem i realizatorem współpracy naukowo-badawczej pomiędzy społecznościami naukowymi Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Pedagogicznego. Jego aktywność naukowa i społeczna ma ogromną wartość wychowawczą i pozytywny wpływ na rozwój kolejnych pokoleń młodzieży.

Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego

fot. Marcin Kania 

Po otrzymaniu godności doktora honorowego, prof. Antoni Tajduś wygłosił wykład pt. „Megatrendy w światowej energetyce”. Następnie głos zabrali obecni na uroczystości goście: Wojewoda Małopolski Józef Pilch oraz Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. Tadeusz Słomka.

Na zakończenie posiedzenia Senatu zabrzmiało Gaude Mater Polonia w wykonaniu Chóru Mieszanego „Educatus” pod dyrekcją prof. Adama Korzeniowskiego. Zwieńczeniem uroczystości było odsłonięcie nazwiska prof. Antoniego Tajdusia na tablicy upamiętniającej Doktorów Honorowych naszego Uniwersytetu.

Pamiątkowe zdjęcie przy tablicy Doktorów Honoris Causa Uniwersytetu Pedagogicznego

fot. Aleksandra Ciejka