Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej, otrzymał dofinansowanie w konkursie nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER) na projekty w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Projekt „Kompetencje na Start UP” otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 485 974,04 zł i będzie realizowany na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym od 1 października 2017 r., a jego zakończenie planowane jest na 31 sierpnia 2020 r.

  Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania

Projekt będzie wspierał rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych oraz w zakresie przedsiębiorczości wśród studentów I i II stopnia na kierunku matematyka oraz informatyka. W ramach projektu przewiduje się certyfikowane szkolenia i warsztaty, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, zadania praktyczne w formie projektowej, wizyty studyjne u pracodawców.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy okazji kolejnych projektów inicjowanych przez Biuro Rozwoju w ramach planowanych konkursów.