Pracownia Badań Regionalistycznych działająca od tego roku przy Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza na Otwarte Seminarium Regionalistyczne (spotkanie I) zatytułowane: „Plechów. Historia majątku ziemskiego”. Kulisy powstawania monografii regionalistycznej.

Seminarium odbędzie się w dniu 10 maja 2017 r. (środa) o godzinie 17.00 (gmach Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2, sala 337).

Celem tego oraz kolejnych Seminariów jest prezentowanie najnowszych wydawnictw naukowych z zakresu historii regionalnej. Do udziału w spotkaniach będą zapraszani autorzy polscy jak również zagraniczni, bowiem istotą Seminarium pozostaje omawianie nowości ukazujących się nie tylko w obrębie Polski, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej (Austria, Niemcy, Republika Czeska, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Węgry, Rumunia).

Specyfika Seminariów będzie opierać się przede wszystkim na dyskusji wokół problemów/zagadnień związanych z warsztatem i metodami badawczymi wykorzystywanymi przez historyków/historyków sztuki/etnografów/archeologów w trakcie pisania monografii.

W środę gośćmi specjalnymi Seminarium będą:

  • Dr hab. Grzegorz Tracz – pracownik Katedry Prawa Cywilnego UJ (inicjator powstania monografii poświęconej majątkowi ziemskiemu w Plechowie oraz mecenas wydawnictwa)
  • Dr Waldemar Bukowski – Kierownik Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniowieczu działającej przy Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk (redaktor przedmiotowego wydawnictwa)

20170510 Otwarte Seminarium Regionalistyczne m