15 maja 2017 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbędzie się konferencja „O nową jakość kształcenia nauczycieli” (Kształcenie nauczycieli – wyzwania i perspektywy), zorganizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny i Polską Komisję Akredytacyjną.

Konferencja jest częścią debaty nad problematyką jakości kształcenia nauczycieli. Do debaty zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zainteresowani tą kwestią przedstawiciele środowiska akademickiego, reprezentanci kuratorium i władz oświatowych miasta Krakowa oraz przedstawiciele pracodawców.

Ramowy program konferencji „O nową jakość kształcenia nauczycieli”
(Kształcenie nauczycieli – wyzwania i perspektywy)

miejsce konferencji:  sala konferencyjna, ul. Jęczmienna 9 w Krakowie

8.30–9.00
Rejestracja uczestników konferencji

9.00–9.30
Wystąpienie przedstawicieli organizatorów:

 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • prof. dr hab. Krzysztof Diks – Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

9.30–10.10
Wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Edukacji Narodowej

10.10–10.40

 • dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP (UP im. KEN w Krakowie) – Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w świetle zmian programowych
 • dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł (PKA) – Analiza jakości dotychczas ocenianych kierunków ze specjalnością nauczycielską

10.40–11.00
Przerwa kawowa

11.00–13.00
Panel I

Paneliści (przedstawiciele PKA):

 • prof. dr hab. Amadeusz Krause – Kwalifikacje pedagogiczne a kwalifikacje nauczycielskie
 • prof. dr hab. Bożena Muchacka – Kierunki pedagogiczne a kształcenie nauczycieli
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska, prof. dr hab. Dariusz Dolański – Kierunki niepedagogiczne a kształcenie nauczycieli
 • dr hab. Ariadna Strugielska – Kształcenie nauczycieli języków obcych
 • dr hab. Beata Jachimczak, dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, mgr Marcin Wojtkowiak – Praktyki zawodowe w kształceniu nauczycieli
 • dr inż. Waldemar Grądzki – Kształcenie nauczycieli zawodu – Krajowa Izba Gospodarcza

13.00–14.00
Dyskusja

14.00 –15.00
Lunch

15.00–17.00
Panel II – Kształcenie nauczycieli w praktyce

Paneliści:

 • dr hab. Anna Janus-Sitarz – Literaturoznawca i dydaktyk literatury; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr hab. Władysław Błasiak – Autor licznych publikacji z zakresu dydaktyki fizyki oraz teorii nauczania, w tym programów nauczania oraz podręczników szkolnych
 • dr Gabriela Olszowska – Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Krakowie
 • dr Jerzy Lackowski – Dyrektor Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1990–2002 Wojewódzki Kurator Oświaty w Krakowie
 • dr Stanisław Kowal – Kierownik Studium Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego, Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badań Edukacyjnych

17.00–18.00
Dyskusja i zakończenie obrad


Uprzejmie informujemy, że rejestracja na konferencję została zamknięta

Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą
tel. 12 662 60 89
dnwo@up.krakow.pl