Za nami VII Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Science – Society – Didactic” zorganizowane przez Interdyscyplinarne Centrum Badań Edukacyjnych, Studium Kształcenia Nauczycieli, Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego, Koło Młodych Naukowców i Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. w siedzibie UP przy ul. Jęczmiennej odbyły się sesje plenarne oraz sesja posterowa w języku angielskim na temat następujących zagadnień:

  1. Zmiana społeczna, nowe narzędzia i zarządzanie wiedzą
  2. Nowe społeczeństwo i nowe potrzeby społeczne
  3. ICT jako stymulator zmian w myśleniu o wiedzy przyrodniczej
  4. Kształcenie nauczycieli w obliczu nowych potrzeb społecznych
  5. Problemy socjonaukowe (SSI) i ICT a dylematy edukacyjne

Wśród uczestników Seminarium znaleźli się m.in.: naukowcy, nauczyciele, badacze z Francji, Litwy, Izraela, Ukrainy i Czech, dla których współczesne przemiany społeczne są punktem wyjścia dla podejmowania działań związanych ze zwiększaniem kreatywności w nauczaniu i uczeniu się oraz kształceniu nauczycieli.

Przybyłych gości, w trakcie ceremonii otwarcia, przywitała Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała, organizator spotkania. Moderatorami poszczególnych sesji plenarnych byli: dr Karolina Czerwiec, dr Hanna Stępniewska-Gębik oraz dr Sławomir Trusz, natomiast moderatorem sesji posterowej była mgr Anna Duda.