Biuro Współpracy Międzynarodowej zaprasza studentów i doktorantów na rekrutację na wyjazdy stypendialne w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2017/2018 – praktyka.

Kwestionariusz zgłoszeniowy należy złożyć do 12 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne są na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej.