W dniu 27 kwietnia 2017 r. jury konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” spośród kandydatów ubiegających się o tytuł „Studenta Kwietnia” wybrało Damiana Książka, studenta II roku studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Największą pasją studenta jest sport spadochronowy. Damian Książek od 12 lat jest związany z Krakowskim Aeroklubem, ma na swoim koncie blisko 1000 skoków. Dodatkowe zainteresowania studenta to także historia, polityka XX wieku oraz sport.

Osiągnięcia Studenta:

  • Członek Spadochronowej Reprezentacji 6 Brygady Powietrznodesantowej (6 BPD)
  • Członek Związku Polskich Spadochroniarzy
  • Członek Sekcji Spadochronowej WKS Wawel Kraków
  • Reprezentant Polski w 4. Otwartych Mistrzostwach Spadochronowych w Rumunii
  • Zajęcie II miejsca drużynowo w Wieloboju desantowym wojsk powietrzno-desantowych w Tomaszowie Mazowieckim
  • Zajęcie III miejsca drużynowo w VII Międzynarodowych zawodach spadochronowych w Świdniku
  • Coroczne stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Damian KsiążekDamian Książek

Serdecznie gratulujemy zwycięzcy!

Przypominamy, że zgłoszenia do konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” przyjmowane są do 20. dnia każdego miesiąca. Zdobywcy tytułu Studenta Miesiąca, zgodnie z regulaminem, otrzymają nagrodę 500 zł (brutto), natomiast zdobywca tytułu Student Roku otrzyma nagrodę 1500 zł (brutto).

Student, który zgłosił swoją kandydaturę do konkursu, lecz nie otrzymał tytułu Studenta Miesiąca przyznawanego przez komisję, może ponownie zgłosić swoją kandydaturę do konkursu w następnym miesiącu (nie musi wówczas ponownie składać formularza z zaświadczeniami, wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie, iż chce, aby wzięto pod uwagę jego kandydaturę w następnym miesiącu).