Znamy już zwycięzców Festiwalu Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego o Puchar Prorektora ds. Studenckich!

25 kwietnia 2017 r. w Klubie Studenckim „Bakałarz” odbył się Festiwal Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie o Puchar Prorektora ds. Studenckich. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak.

fot. Marcin Kania

Po wysłuchaniu prezentacji przygotowanych przez przedstawicieli kół naukowych, jury w składzie: Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała (przewodnicząca), dr Marek Guzik, mgr Łukasz Bandoła, mgr Piotr Kciuk, mgr Jakub Pieczara, Alina Greliak oraz mgr Marek Żołądek postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce – Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej (Instytut Pracy Socjalnej)
Prezentacja pt. „Pomagając innym wzbogacamy siebie”, pod kierunkiem dr Eweliny Zdebskiej i dr Józefy Matejek.
Koło reprezentowały: Anna Waligórska, Helena Rumina i Klaudia Kowalska.

II miejsce – Studenckie Koło Naukowe Geografów (Instytut Geografii)
Prezentacja pt. „Nauka jest w naszej naturze”, pod kierunkiem dr Pawła Strusia.
Koło reprezentowali: Paulina Mareczka, Maria Kalwińska i Piotr Cybul.

III miejsce – Koło Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego (Instytut Matematyki)
Prezentacja pt. „A właściwie, dlaczego Koło Matematyków?”, pod kierunkiem dr Agnieszki Kowalskiej.
Koło reprezentowały: Dorota Ruchała, Anna Wicher i Karolina Kalemba.

Nagroda Specjalna Samorządu Doktorantów – Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Joachima Lelewela (Instytut Historii)
Prezentacja pt. „W przeszłość i przyszłość z pasją”, pod kierunkiem prof. Huberta Chudzio. Koło reprezentowali: Paweł Klęk, Monika Petela i Anna Grabarz.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za wspaniałe prezentacje!

fot. P. Fudala