Klub Studencki „Bakałarz” zaprasza na spotkanie z dr. Franciszkiem Mrozem pt. „Camino de Santiago – droga, na której umiera stary człowiek, a rodzi się nowy człowiek”.

Termin:  24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek), godz. 19.00
Miejsce:  Klub Studencki „Bakałarz”, ul. Ingardena 4 (wstęp wolny)

Camino de Santiago – Droga św. Jakuba jest najbardziej znanym szlakiem pielgrzymkowym na świecie. Jest to szlak pod każdym względem wyjątkowy, określany mianem „najpiękniejszej drogi świata”, „głównym traktem Europy”, „drogi życia”, „drogi wiary” oraz „drogi nawrócenia i pokory”. W ostatnim dwudziestoleciu Droga św. Jakuba przeżywa imponujący rozwój. Od 10 lat, również w Polsce, obserwuje się stale rosnące zainteresowanie tym średniowiecznym szlakiem pątniczym prowadzącym do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Obecnie Camino de Santiago jest najdłuższym, oznakowanym szlakiem pielgrzymkowym, a zarazem najdłuższym szlakiem tematycznym i kulturowym w Polsce.

Franciszek Mróz – urodzony w 1975 r. w Przeworsku, geograf społeczno-ekonomiczny, pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) w Zakładzie Turystyki i Badań Regionalnych Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Obecnie jego zainteresowania badawcze koncentrują się m.in. wokół zagadnień związanych z pielgrzymowaniem, turystyką religijną i turystyką kulturową w Polsce, genezą i funkcjonowaniem ośrodków pielgrzymkowych w Europie, a także europejskimi szlakami kulturowymi z szczególnym uwzględnieniem Drogi św. Jakuba. Jest autorem ponad 90 publikacji naukowych i ponad 40 publikacji popularno-naukowych z tego zakresu, a także redaktorem 11 prac zbiorowych. Od 2008 roku jest współorganizatorem corocznych międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych problematyce historii i funkcjonowania Drogi św. Jakuba w Europie. Jest szczęśliwym mężem i ojcem trójki wspaniałych dzieci: Piotra (16 lat), Michała (14 lat) i Anny (8 lat). Interesuje się krajoznawstwem, fotografią i sportem.

Plakat informujący o spotkaniu z dr. Franciszkiem Mrozem pt. „Camino de Santiago – droga na której umiera stary człowiek, a rodzi się nowy człowiek”, 24 kwietnia 2017 r.