W ramach działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia przewidziane zostały spotkania informacyjne oraz warsztaty projektowe przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców województwa. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w tym projekcie.

Budżet obywatelski województwa pozwala Małopolanom kształtować ich najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb, daje możliwość wskazania co jest dla nich szczególnie ważne. Dzięki niemu mieszkańcy określają priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów oraz całej Małopolski.

Na realizację zadań zadania zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku przeznaczono 8 mln zł!

W imieniu Samorządu Województwa Małopolskiego zachęcamy do włączenia się w tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego.

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.