Dyrekcja Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza wszystkie osoby zainteresowane sytuacją geografii oraz podstaw przedsiębiorczości w reformowanym systemie edukacji na panel informacyjno-dyskusyjny, poświęcony podstawie programowej do geografii i podstaw przedsiębiorczości dla szkoły średniej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. (wtorek) w Audytorium im. prof. W. Danka, w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2, w godzinach 16.00-18.00.

Ramowy plan spotkania:

16.00-16.15 – Powitanie, słowo wstępne – dr hab. Józef Żychowski, prof. UP

16.15-17.15 – Koncepcja podstawy programowej z geografii i podstaw przedsiębiorczości – raport z prac zespołu ekspertów zajmujących się przygotowaniem podstawy programowej – dr Tomasz Rachwał

17.15-18.00 – Dyskusja