11 kwietnia 2017 r. w Instytucie Pracy Socjalnej odbyła się VI Krakowska Konferencja Naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci Ulicy, zorganizowana przez Fundację NOWE CENTRUM przy współpracy z Instytutem Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Kołem Naukowym Wolontariatu.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele środowisk akademickich oraz praktycy ze Stowarzyszenia GTW w Gliwicach, Fundacji „Razem Pamoja”, streetworkerzy z MOPSu Kraków, Monaru Kraków, Fundacji NOWE CENTRUM. Podczas konferencji podjęta została dyskusja teoretyków i praktyków zajmujących się pracą z dziećmi ulicy. Konferencja została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.