Prof. Norbert Pikuła, Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej UP, otrzymał w dniu 28 marca 2017 r. tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Państwowego w Tyraspolu z siedzibą w Kiszyniowie (Mołdawia).

Nadanie tytułu miało miejsce podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu w Tyraspolu z udziałem pracowników naukowych oraz studentów. W wydarzeniu uczestniczył Dziekan Wydziału Pedagogicznego UP prof. Ireneusz Świtała oraz Radca–minister Ambasady RP w Kiszyniowie Jerzy Stankiewicz. Wyraził on uznanie dla wieloletniej współpracy obu uczelni, czego dowodem są liczne projekty, konferencje, publikacje, a także wymiana pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów.

Prof. Norbert Pikuła specjalizuje się w problematyce gerontologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem problemów osób starszych na rynku pracy oraz problemów seniorów w kontekście przemian społecznych. Profesor odbył liczne staże naukowe na uniwersytetach w Toronto i w Ottawie, uczestniczył w realizacji wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, jest autorem prac monograficznych oraz ponad 100 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Od ponad 10 lat prof. Norbert Pikuła rozwija współpracę z mołdawską uczelnią w zakresie nauk społecznych.